När marknadsförare börjar kampanja i sociala media är det nära till hands att anlita ett fåtal influencers med stor räckvidd – top-influencers, som t.ex. Youtubers och Instagrammers med stora följarskaror.

Men, anlitandet av kändisar och välkända profiler för influencer marketing ger inte samma ROI som att anlita micro-influencers, det finns det många belägg för och en uppsjö med artiklar om, tex denna av Curalate. Oftast ger några tiotal microinfluencers mycket bättre resultat än ett par top-influencers, framför allt om man siktar på säljdrivande aktiviteter. Det är dock förenat med en mängd utmaningar att arbeta med microinfluencers. Vilka är då dessa?

Den första utmaningen är att hitta micro-influencers. Det är ett omfattande arbete att göra manuell research. Idag görs oftast sökningen i samlande nätverk som ibland har både uppblåsta räckviddsiffror och inaktuella uppgifter på nätverkets storlek. Det behövs fler och bättre programmatiska lösningar som söker igenom ett stort antal sociala kanaler i realtid och presenterar aktuella data med influencers med äkta engagemang.

Den andra utmaningen är att hitta exakt rätt influencers för det specifika varumärket, produktgruppen, produkten eller tjänsten. Absolut viktigast för att få bra resultat är vilken ”influential power” influencern har för det som skall marknadsföras. Det är om möjligt ännu svårare att veta innan man har testat några kampanjer/uppdrag tillsammans med influencern. Att testa många micro influencers och mäta hur dessa konverterar och sedan välja ut de som presterar bäst är vägen framåt.

Tredje utmaningen är att mäta ROI i sociala medier. Det är mycket enklare att satsa på mer traditionell online-marknadsföring som t.ex. Google Adwords, där resultatet kan följas direkt. Det är betydligt svårare att mäta ROI i sociala kanaler, men det är via spårbar mätning av resultaten som man kommer fram till vilka influencers som ger bäst resultat och som således bör ingå i den egna influencer-gruppen för ett långvarigt samarbete.

När man väl har hittat rätt influencers som är intresserad av varumärket, produktgruppen, produkten eller tjänsten, har rätt engagemang, har influential power, och är beredd på ett långvarigt samarbete återstår den fjärde utmaningen, den att administrera alla kontakter med kanske 100-tals influencers.

Där saknas det i nuläget bra verktyg och tjänster som automatiskt hjälper till med att hantera planering, administrera utskick av produkter, stödjer formaliserad kommunikation mellan marknadsföraren och influencern, hjälper till med återkoppling från gjorda insatser och sist men inte minst administrerar utbetalningar till influencer-gruppen som till skillnad från top-influencers oftast inte agerar via egen firma. Det är detta som är agendan för oss på Socialmatch.