Att hitta rätt influencers att samarbeta med är den avgörande frågan för en lyckad marknadsföring via influencers. Socialmatch approach på att hitta rätt influencers är följande:

1. Vi tror att det är du som kund som bäst väljer ut vilka influencers du vill samarbeta med. Du vet bäst hur du vill att ditt varumärke skall uppfattas och om den influencer som är under övervägande ser ut att passa för ditt varumärke. Två viktiga förberedelser innan du börjar söka:
A) Vilken målgrupp skall jag söka efter bland influencerns följare.
B) Hur skriver jag en bra brief till influencern så att jag får den respons jag eftersträvar hos influencerns följare?

2. Det är ett mödosamt arbete att kontakta influencers och många tackar nej till samarbeten. Vårt verktyg är designat för att underlätta hitta-processen. Vi tror på att ställa en förfrågan till många, med öppen matchning, för att få förslag på vilka som är intresserade och att du därefter väljer vilka som passar in. Och, när du väljer är följande viktigast (i prioritetsordning):
A) Passar mitt varumärke in på influencerns kanaler
B) Vilka är influencerns följare (stämmer influencerns följare med min målgrupp)
C) Vilket engagemang finns (delningar/kommentarer/gilla) hos influencerns följare
D) Är priset rätt i förhållande till kanalernas verkliga räckvidd (inte antal följare)

3. Även om man har gjort bra research måste man prova med ett eller ett par uppdrag för att se vilka influencers som ger bäst resultat. Effekterna i varje uppdrag för varje influencer skall mätas. Det är därför UTM-mätning finns inbyggt i vårt verktyg. Att arbeta med micro-influencers gör det ekonomiskt möjligt att testa sig fram och välja ut de influencers som ger bäst resultat och att sedan göra långsiktiga samarbeten med dessa. Exempel på proportioner på urvalsmängder:
A) Ställ en förfrågan till många, tex 200+
B) Begär att få tex 20+ intresseanmälningar
C) Testa ett par uppdrag med 3-10
D) Gör långsiktiga samarbeten med 2-5

Hoppas att du har nytta av dessa tips när du söker och väljer influencers på Socialmatch. Har du inte konto kan du skapa ett här.