I april i år började vi på Socialmatch att utveckla en ny marknadsplats för microinfluencer marketing. Idéer till vilka funktioner vi skulle utveckla finns beskrivna i en tidigare bloggpost om utmaningar vid marknadsföring via influencers med mindre följarskara. Vi har än så länge bara byggt lösningar för en delmängd av de indikerade utmaningarna och en hel del återstår men nu är vi beredda att släppa in flera kunder och skribenter i utvecklingsprocessen.

Programutveckling har pågått sedan mitten av juni och vi har testat det utvecklade systemet grundligt den senaste månaden. Nu är vi i mål med första versionen och teamet är väldigt stolta för vad vi har åstadkommit och mycket spända på hur våra ansträngningar skall tas emot av marknaden när vi nu öppnar ridån, bjuder in marknadsförare och influencers och startar förmedlingen av uppdrag.

Varmt välkomna, föreställningen kan börja!